KUK!

Prehlásenie o cookies

1. Spoločnost BAGMASTER-SK s.r.o., zo sídlom: Dúbravská cesta 9, 842 34 Bratislava, IČO: 35837624, DIČ: SK2020225999, zapísaná v OR SR OS BA I, oddiel Sro, vložka číslo: 26687/B, používa na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú použité za účelom merania návštevnosti webu, cielenia reklamy, prispôsobenia zobrazovania webových stránok https://www.bagmaster.sk/. Cookies sú vlastne malé množstva dát, ktoré sa posielajú vašemu koncovému zariadeniu a tým umožňujú prispôsobenie našich stránok vaším potrebám a zlepšeniu využitia našich serverov. Cookies používa skoro každá webová stránka, pretože ide o užitočnú službu, ktorá zvyšuje užívateľský komfort opakovane navštívenej webové stránky (umožní vašemu počítaču zapamätať si navštívené stránky a vaše preferované nastavenia jednotlivých stránok). Cookies na meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok sú spracovávané na základe oprávneného záujmu spoločnosti. Cookies na cielenie reklamy sú spracovávané na základe vašeho súhlasu.

2. Údaje, ktoré prevádzkovateľ takto získa, môžu byť sprístupnené ďalším spracovateľom, hlavne prevádzkovateľom služieb a platforiem Google a Facebook.

3. Webové stránky je možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o chovaní návštevníkov webu.

4. Zbieranie údajov o chovaní návštevníkov webu je aktivované z podnetu návštevníka webu, vyjadreného aktívnym zaškrtnutím možnosti „Súhlasím“, ktorá nasleduje za upozornením v dolnej časti webovej stránky, znejúcim nasledovne: „Prevádzkovateľ webu, spoločnosť BAGMASTER-SK s.r.o., zo sídlom: Dúbravská cesta 9, 842 34 Bratislava, IČO: 35837624, ako správca osobných údajov, spracováva na tejto webovej stránke cookies na vyhodnocovanie návštevnosti webových stánok a optimalizáciu marketingových aktivít (potrebné na fungovanie webových stránok a na analytické účely a v prípade vašeho súhlasu aj na retargeting). Používaním našich webových stránok s použitím cookies súhlasíte. Viac informácií o súboroch cookies a možnostiach ich deaktivácie nájdete v Prehlásení o pravidlách využívania cookies.“

5. Súhlas udeľujete na dobu, ktorá je uvedená ďalej u jednotlivých marketingových cookies. Súhlas zo zbieraním údajov súborov cookies na marketingové účely je možné vziať kedykoľvek späť, a to pomocou zmeny nastavenia príslušného internetového prprehliadača.

6. Tretie strany - Zhromaždené cookies súbory sú spracované hlavne prostredníctvom služby Google Analytics, prevádzkovanou spoločnosťou Google Inc., zo sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zozbierané cookies súbory sú následne spoločnosťou Google Inc. spracovávané v súladu zo Zásadami ochrany súkromia, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing. Pomocou služby Google Analytics analyzujeme našu dátovú prevádzku a využitie našich webových stránok. V súvislosti s reklamnými službami využívajú naše stránky funkcie Google Analytics v následujúcom rozsahu: remarketing, prehľady zobrazení v Reklamnej sieti Google, integrácia zo službou DoubleClick Campaign Manager a demografické prehľady a prehľady záujmov. Uvedený nástroj využíva cookies hlavne k optimalizácii a zobrazovaniu reklám na základe predchádzajúcich návštev stránok (vrátane vašeho použitia uvedených stránok) a k vytváraniu prehľadov súvislostí medzi návštevami stránok a využitím reklám či reklamných služieb a prehľadov potrebných na záujmovo orientovanou inzerciu. Použitie tohoto nástroja môžete obmedziť alebo zabrániť v ponuke „nastavenie reklám“ na adrese https://www.google.com/settings/ads

7. Pokiaľ chcete vypnúť sledovanie službou Google Analytics, môžete nainštalovať oficiálny plug-in pre váš prehliadač z tejto adresy: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

8. Môžete vypnúť všetky cookies vo vašom prehliadači, obvykle v nastaveniach "súkromia". Týmto celkom zablokujete ukladanie všetkých cookies na vašom počítači z našej webovej stránky a ďalších. Viacmenej sa tým vypne rada funkcií na našich webových stránkach a my sa nemôžeme zaručiť, že naše služby budú fungovať tak, ako bolo plánované. Ďalšie informácie o zakázaní cookies vo vašom prehliadači nájdete v tejto príručke: http://www.aboutcookies.org/

9. Upozorňujeme tímto na Vaše práva subjektů údajů a v souladu s čl. 12 GDPR informujeme jako správce o tom, že na žádost subjektu údajů má subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:

a. účelu zpracování,
b. kategorii dotčených osobních údajů,
c. příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
d. plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,
e. veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů,
f. pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Subjekt údajov má tiež právo požadovať od správcu:

g. prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
h. opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR,
i. právo na vymazanie, právo byť zabudnutý podľa čl. 17 GDPR,
j. právo na obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR,
k. právo na prenos údajov podľa čl. 20 GDPR,
l. právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR,
m. právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania podľa čl. 22 GDPR.

Každý subjekt údajov, ktorý zaistí alebo sa domnieva, že správca alebo spracovateľ prevádza spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života subjektu údajov alebo v rozpore so zákonom, hlavne ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

n. Požiadať správca o vysvetlenie.
o. Požadovať, aby správca odstránil takto vzniknutý stav. Hlavne sa môže jednať o blokovanie, prevedenie opravy, doplnenie alebo vymazanie osobných údajov.
p. Ak je žiadosť subjektu údajov podľa odstavca 1 uznaná oprávnenou, správca odstráni neodkladne závadný stav.
q. Ak správca nevyhovie žiadosti subjektu údajov podľa odstavca 1, má subjekt údajov právo obrátiť sa priamo na dozorný úrad, teda Úrad na ochranu osobných údajov.
r. Postup podľa odstavca 1 nevylučuje, aby sa subjekt údajov obrátil so svojím podnetom na dozorný úrad priamo.
s. Správca má právo za poskytnutie informácií požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácií.

10. Spoločnosť BAGMASTER – SK s.r.o., zhromažďuje na svojich webových stránkach nasledujúce súbory cookies:

Nutné Meno Poskytovateľ Účel Typ Expirácia

Váš košík je prázdny
0
0 obľúbených produktov